Menu

 

 

 


Alexiastraat 69 - 6641 CW Beuningen

Telefoonnummer (024) 677 03 13

 

 

Bij Mondzorg Beuningen hanteren we een aantal huisregels. Dit maakt de omgang met onze cliënten zo probleemloos mogelijk. Welke huisregels dit zijn, leest u onderstaand. 
Uw gezondheid:

  • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een lijst in te vullen met vragen die betrekking hebben op uw gezondheid en medicijngebruik. Deze vragen dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandelingen te voorkomen.
  • Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u aan ons kenbaar te maken. 

Gemaakte afspraken:

  • Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, dan verzoeken wij u ruim van tevoren, danwel tenminste 24 uur van tevoren, de afspraak te wijzigen.
  • Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen, ongeacht wat de reden is.
  • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het niet ontvangen van herinneringsmails. De aan de balie of aan de telefoon gemaakte afspraak is bindend, hoe lang geleden deze ook gemaakt is.

Foto's:

  • Wij maken, op indicatie, controlefoto's van uw gebit, dit om problemen in een vroeg stadium op te sporen. Het is niet mogelijk om met het blote oog onder vullingen en tussen de tanden in te controleren. Heeft u hier problemen mee, dan kunt u dit bij uw behandelaar aangeven.

Klachten:

Wij hechten er veel waarde aan dat u eventuele klachten met ons bespreekbaar maakt, zodat wij dit op kunnen lossen. Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.knmt.nl/patienteninfo/klachtenregeling-voor-patienten.html

 

Hier vindt u onze privacy-en cookieverklaring

 

Betalen:

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Bekijk de  veelgestelde vragen op de website van   infomedics.nl.

Hier kunt u de betalingsvoorwaarden van Infomedics bekijken.

Heeft u andere vragen over uw rekening, neem voor meer informatie contact op met Infomedics.

Contactgegevens Infomedics

Infomedics
Telefoon: 0900-7777771 (algemene vragen)