Huisregels

Gemaakte afspraken

Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, dan verzoeken wij u ruim van tevoren, danwel tenminste 24 uur van tevoren, de afspraak te wijzigen.

Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen, ongeacht wat de reden is.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het niet ontvangen van herinneringsmails. De aan de balie of aan de telefoon gemaakte afspraak is bindend, hoe lang geleden deze ook gemaakt is.

Gezondheid

Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een lijst in te vullen met vragen die betrekking hebben op uw gezondheid en medicijngebruik. Deze vragen dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandelingen te voorkomen.

Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u aan ons kenbaar te maken.

Foto's

Wij maken, op indicatie, controlefoto’s van uw gebit, dit om problemen in een vroeg stadium op te sporen. Het is niet mogelijk om met het blote oog onder vullingen en tussen de tanden in te controleren. Heeft u hier problemen mee, dan kunt u dit bij uw behandelaar aangeven

Klachten

Wij hechten er veel waarde aan dat u eventuele klachten met ons bespreekbaar maakt, zodat wij dit op kunnen lossen. Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Meer informatie hierover vindt u op de klachtenpagina van het KNMT

Hier vindt u onze privacy-en cookieverklaring

Betalen

Vanaf 1 november 2019 zijn we overgestapt naar Anders Medical factoring. Voor de betalingsvoorwaarden van Anders Medical factoring klikt u hier

Voor meer informatie, klik hier

Wilt u geen facturen ontvangen via Anders dient u de factuur na afloop van de behandeling gelijk mee te nemen of gelijk te betalen, contant of per pin.