Geriatrische tandheelkunde:

een bijzonder specialisme

Door de enorme vooruitgang in de tandheelkunde afgelopen decennia, kunnen steeds meer mensen hun eigen tanden behouden, ook op hogere leeftijd.Hierdoor blijft het kauw- en smaakvermogen op peil. Dit vraagt echter wel om meer aandacht en zorg om problemen in de mond voor te zijn.

Geriatrische tandheelkunde is een specialisme binnen Mondzorg Beuningen. Ontwikkeld door onder andere onze jarenlange expertise in verpleeg- en verzorgingshuizen en de zeer ruime ervaring met implantaten (NVOI-gecertificeerd).

Een veel voorkomend probleem is minder speeksel door medicatie of gezondheidsproblemen, waardoor weer veel sneller gaatjes ontstaan. Ook kan dit leiden tot verminderde smaak en slikproblemen. Een ander probleem: slecht zittende kunstgebitten; hierbij kunnen implantaten een enorme verbetering betekenen. We besteden, naast de tandheelkundige behandelingen, ook vooral aandacht aan het voorkomen van tand- en mondproblemen.

100% Toegankelijk

Uiteraard zijn we ingericht op rolstoelen, scootmobielen en dergelijke en kunt u probleemloos bij de deur parkeren.